Загальні прийоми розв’язування задач

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні прийоми розв’язування задач
Аналіз змісту задачі.
Складання допоміжної моделі задачі: короткого запису, схеми.
План розв’язування задачі.
Різні форми запису розв’язання задачі.
Відповідь на запитання задачі.
Перевірка правильності розв’язання задачі.
Творча робота над задачею.
Учень/учениця:
здійснює аналіз змісту задачі;
моделює описану в задачі ситуацію у вигляді короткого запису і/або за допомогою схем;
складає усно план розв’язування задачі;
використовує різні форми запису розв’язання задачі (діями з поясненням, або виразом);
розв’язує задачі різними способами;
перевіряє правильність розв’язку задачі способом складання і розв’язування обернених задач, іншим способом розв’язування задачі;
складає задачі за виразом, малюнком, схемою, аналогічні до розв’язаної.