Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас. Прості й складені задачі

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас
Прості задачі. Складені задачі, які є комбінаціями вивчених видів простих задач на дії різних ступенів.
Учень/учениця:
розв’язує прості задачі вивчених видів;
розв’язує складені задачі на 2–4 дії (на знаходження суми, різницеве і кратне порівняння двох добутків або часток та обернені до них);
Прості й складені задачі
Задачі на знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу.
Прості та складені задачі на встановлення залежності між швидкістю, часом і шляхом при рівномірному прямолінійному русі.
Прості задачі на обчислення тривалості події, дати її початку, дати закінчення події.
розв’язує сюжетні задачі вивчених видів;
Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Задачі на подвійне зведення до одиниці.
Задачі на пропорційне ділення.
Задачі на знаходження невідомих за двома різницями.
Задачі на спільну роботу.
Задачі, на рівномірний прямолінійний рух двох тіл в різних напрямках.
розв’язує задачі вивчених типів (за можливості - різними способами);
Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною однієї з його сторін.
розв’язує задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною однієї з його сторін;
Задачі з буквеними даними.
розв’язує задачі з буквеними даними складанням виразу;
Задачі міжпредметного змісту на роботу з даними.
розв’язує пізнавальні та практично - зорієнтовані задачі, опираючись на таблиці, стовпчикові діаграми тощо.