Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас
Одиниці вимірювання довжини: міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр.
Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.
Одиниці вимірювання маси: грам, кілограм, центнер, тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси.
Одиниці вимірювання часу: секунда, хвилина, година, доба, місяць, рік, століття, тисячоліття.
Співвідношення між одиницями вимірювання часу.
Одиниці вартості: гривня, копійка. Співвідношення між одиницями вартості.
Порівняння іменованих чисел.
Дії з іменованими числами.
Учень/учениця:
знає, якими одиницями вимірюється довжина (мм, см, дм, м, км), маса (г, кг, ц, т), час (с, хв, год), вартість (к., грн), співвідношення між одиницями довжини, маси, часу, грошовими одиницями;
перетворює більші одиниці вимірювання величини у менші і навпаки;
порівнює іменовані числа;
виконує додавання і віднімання, множення і ділення на одноцифрове число іменованих чисел, виражених в одиницях довжини, маси, вартості, часу; додавання і віднімання, множення і ділення на одноцифрове число іменованих чисел, виражених в одиницях довжини, маси, вартості, часу;
застосовує співвідношення між одиницями вимірювання величин при розв’язуванні практично - зорієнтованих задач.