Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас
Числові вирази, які містять кілька арифметичних дій різних ступенів без дужок і з дужками.
Учень/учениця:
обчислює значення числових виразів, дотримуючись правил порядку виконання дій;
Вирази зі змінною (змінними).
обчислює числові значення виразів зі змінною при заданому її числовому значенні;
Нерівності з однією змінною.
знаходить деякі розв’язки нерівності способом добору.