Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас
Многокутники.
Прямокутник. Квадрат.
Геометричні тіла: конус, циліндр, піраміда, куля, куб.
Учень/учениця:
знає означення прямокутника, квадрата;
використовує властивість протилежних сторін прямокутника при розв’язуванні практичних задач;
зображує геометричні фігури на аркуші в клітинку, позначає їх буквами латинського алфавіту;
будує прямокутник, квадрат;
впізнає в оточуючих предметах відомі геометричні фігури.