Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 3-й клас
Нумерація трицифрових чисел.
Прийоми усного додавання і віднімання, множення і ділення в межах 1000.
Залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому.
Письмове додавання і віднімання у межах 1000.
Ділення з остачею.
Учень/учениця:
знає назви чисел в межах 1000, місце числа в натуральному ряді;
визначає розрядний склад числа;
замінює число сумою розрядних доданків;
порівнює числа в межах 1000;
виконує дії додавання і віднімання трицифрових чисел на основі нумерації;
володіє навичками усного додавання й віднімання, множення й ділення в межах 1000;
встановлює залежність результатів арифметичних дій від зміни одного з компонентів при сталому іншому;
застосовує алгоритм письмового додавання і віднімання;
застосовує алгоритм ділення з остачею;
перевіряє правильність виконання ділення з остачею.