Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Усна та письмова нумерація багатоцифрових чисел
Лічба в межах мільйона.
Читання та запис багатоцифрових чисел.
Утворення багатоцифрових чисел.
Склад числа за розрядами і за класами.
Порівняння багатоцифрових чисел.
Заміна багатоцифрового числа сумою розрядних доданків.
Визначення загальної кількості одиниць певного розряду в числі.
Учень/учениця:
читає і записує багатоцифрові числа цифрами;
встановлює послідовність чисел в межах мільйона;
розуміє, що значення цифри залежить від її позиції (місця) у записі багатоцифрового числа;
утворює багатоцифрові числа;
класифікує числа на чотирицифрові, п’ятицифрові, шестицифрові;
визначає кількість одиниць кожного розряду та класу;
порівнює багатоцифрові числа;
записує багатоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків;
визначає загальну кількість одиниць певного розряду та класу в числі.