Швидкість

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Швидкість
Швидкість тіла у прямолінійному рівномірному русі. Одиниці швидкості.
Залежність між швидкістю тіла , часом і пройденим шляхом при рівномірному прямолінійному русі та формули для їх обчислення.
Учень/учениця:
розуміє швидкість рухомого тіла як шлях, пройдений ним за одиницю часу;
знає, якими одиницями вимірюється швидкість та їх скорочене позначення одиниць швидкості (, та ін.);
знає формули для знаходження швидкості, шляху та часу;
знаходить швидкість, час, шлях при розв’язуванні практично - зорієнтованих задач.