Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Письмове множення і ділення двоцифрових та трицифрових чисел на одноцифрове
Алгоритм письмового множення.
Алгоритм письмового ділення.
Кількість цифр у добутку, частці.
Письмове ділення у випадку, коли частка містить нуль в середині запису числа.
Перевірка письмового множення й ділення.
Учень/учениця:
застосовує алгоритм письмового множення двоцифрового та трицифрового числа на одноцифрове;
застосовує алгоритм письмового ділення на одноцифрове число;
передбачає кількість цифр у добутку, частці до початку виконання обчислень;
коментує свої дії під час виконання обчислень;
перевіряє правильність виконання множення і ділення.