Кут

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Кут
Види кутів: прямі, гострі, тупі.
Учень/учениця:
розрізняє прямі й непрямі кути, класифікує кути на прямі й непрямі (гострі, тупі);
креслить кути за допомогою косинця.