Дроби

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Дроби
Поняття «дріб».
Читання та запис дробів.
Чисельник і знаменник дробу.
Дроби, які дорівнюють одиниці.
Порівняння дробів.
Знаходження дробу від числа.
Знаходження числа за величиною його дробу.
Учень/учениця:
розуміє спосіб одержання дробу;
розуміє поняття «чисельник дробу» і «знаменник дробу»;
читає і записує дроби;
розрізняє дроби, які дорівнюють 1;
порівнює дроби з однаковими знаменниками;
застосовує правила знаходження дробу від числа та числа за величиною його дробу при розв’язуванні практично - зорієнтованих задач.