Додаткові теми

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Додаткові теми
Раціональні прийоми обчислень. Усне множення і ділення на 5, 50, 500. Усне множення і ділення на 25, 250, 2500. Множення на 11, 101, 1001. Множення на 9, 99, 999.
Письмове множення на трицифрове число. Письмове ділення на трицифрове число.
Рівняння, в яких один із компонентів дії є виразом зі змінною.
Алгебраїчний метод розв’язування сюжетних складених задач.
Розв’язування нерівностей зі змінною.
Додавання та віднімання складених іменованих чисел, поданих в одиницях часу. Множення і ділення іменованих чисел, поданих в одиницях вимірювання довжини й маси, на двоцифрове число.
Залежність швидкості від зміни відстані при сталому часі; від зміни часу при сталій відстані.
Задачі на рух в одному напрямку.
Задачі на рух тіл за течією та проти течії річки.
Види трикутників за кутами. Види трикутників за сторонами.
Нестандартні задачі, задачі логічного характеру.
Кругові діаграми.