Арифметичні дії множення та ділення. Закони та властивості

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Арифметичні дії множення та ділення. Закони та властивості
Переставний і сполучний закони множення.
Властивості множення і ділення на 1, 10, 100; множення на 0, нуля на число; ділення нуля на число.
Ділення числа на рівне йому число.
Учень/учениця:
розуміє сутність переставного та сполучного законів множення і застосовує їх у процесі виконання практичних завдань;
застосовує в обчисленнях правило множення і ділення на 1, 10, 100, множення на 0 і нуля на число, ділення нуля на число, ділення числа на рівне йому.