Загальні прийоми розв’язування задач

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні прийоми розв’язування задач
Аналіз задачі.
Допоміжні моделі задачі: короткий запис (схематичний запис або таблиця), схема.
Способи запису розв’язання задачі. Розв’язок задачі.
Відповідь на запитання задачі.
Творча робота над задачею.
Учень/учениця:
виконує аналіз змісту задачі;
моделює описану в задачі ситуацію у вигляді короткого запису і/або за допомогою схем;
аналізує умову задачі та обирає спосіб її розв’язування;
складає усно план розв’язування задачі;
записує розв’язання задачі різними способами: окремими діями з поясненням, або виразом;
записує повну відповідь на запитання задачі;
розв’язує задачі різними способами;
складає усно прості і складені задачі за малюнком, коротким записом, схемою, виразом.