Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас
Нумерація чисел у межах 100.
Арифметичні дії додавання і віднімання, множення і ділення.
Усне додавання і віднімання.
Таблиці множення і ділення.
Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць або у кілька разів. Різницеве та кратне порівняння.
Перевірка правильності виконання арифметичних дій.
Учень/учениця:
утворює, записує, порівнює числа в межах 100;
розуміє сутність арифметичних дій;
розуміє взаємозв’язок між діями додавання і віднімання, множення і ділення;
знає таблиці множення чисел 2 – 5 і відповідні випадки ділення;
застосовує в обчисленнях таблиці множення чисел 2 – 5 і відповідних випадків ділення;
застосовує в обчисленнях властивості дій додавання і віднімання нуля, віднімання рівних чисел, множення на 1 та 0, ділення на 1, ділення нуля на число; множення і ділення числа на 10;
застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій;
застосовує в обчисленнях переставний закон додавання і переставний закон множення;
застосовує зручний для себе спосіб обчислення значення суми, різниці;
коментує свої дії під час виконання обчислень;
володіє обчислювальними навичками усного додавання і віднімання в межах 100;
знаходить число, яке на кілька одиниць або у кілька разів більше (менше) за дане;
виконує різницеве та кратне порівняння чисел;
перевіряє правильність виконання додавання й віднімання, множення та ділення відомими способами.