Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас
Числові вирази.
Числові рівності й нерівності.
Вирази зі змінною.
Учень/учениця:
записує і читає числові вирази;
знаходить значення числових виразів без дужок і з дужками на 3-4 дії одного або різних ступенів;
утворює і записує числові рівності і нерівності за результатами порівняння числових виразів;
розуміє поняття «змінна», «вираз із змінною»;
розуміє, що числове значення виразу зі змінною залежить від значення змінної;
знаходить числове значення виразу при заданих значеннях змінної.