Таблиці множення і ділення (продовження)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Таблиці множення і ділення (продовження)
Таблиці множення чисел 6 – 9 та і ділення на 6 - 9.
Учень/учениця:
застосовує в обчисленнях таблиці множення чисел 6-9 і відповідних випадків ділення;
володіє обчислювальною навичкою табличного множення і ділення;
перевіряє правильність виконання множення й ділення відомими способами.