Складені задачі та обернені до них

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Складені задачі та обернені до них
Складені задачі із взаємопов’язаними величинами: задачі на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добутків або часток. Обернені до них задачі.
Задачі на знаходження четвертого пропорційного. Спосіб знаходження однакової величини (зведення до одиниці).
Задачі на подвійне зведення до одиниці. Обернені до них задачі.
Задачі на спільну роботу та обернені до них.
Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.
Задачі геометричного змісту.
Учень/учениця:
розв’язує складені задачі із взаємопов’язаними величинами: задачі на знаходження суми, різницеве чи кратне порівняння двох добутків або часток та обернені до них; задачі на знаходження четвертого пропорційного; задачі на подвійне зведення до одиниці; задачі на спільну роботу;
розв’язує задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків;
розв’язує задачі геометричного змісту.