Просторові відношення. Геометричні фігури (протягом року)

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас
Пряма, промінь, відрізок.
Кути.
Прямий кут, непрямі кути.
Многокутник та його елементи.
Прямокутник, квадрат. Побудова прямокутника, квадрата за допомогою креслярських інструментів.
Учень/учениця:
розрізняє прямі й непрямі кути;
будує прямий кут на аркуші паперу у клітинку;
будує відрізок заданої довжини;
позначає і називає геометричні фігури буквами латинського алфавіту;
визначає елементи многокутника: сторони, вершини, кути;
називає істотні ознаки прямокутника, квадрата;
зображує прямокутник, квадрат із заданими довжинами сторін на аркуші в клітинку;
Коло і круг. Елементи кола й круга: центр, радіус, діаметр, їх позначення. розрізняє на кресленнях коло і круг;
називає їх елементи: центр, радіус, діаметр;
зображує коло, користуючись шаблоном круга або отвором круглої форми.