Нумерація чисел у концентрі «Тисяча»

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Нумерація чисел у концентрі «Тисяча»
Лічильна одиниця – сотня.
Лічба сотнями.
Розряд сотень. Розрядні числа.
Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями .
Утворення трицифрового числа.
Розрядний склад числа.
Лічба в межах 1000.
Читання і запис трицифрових чисел.
Порівняння чисел.
Учень/учениця:
розуміє сотню як одиницю лічби;
лічить сотнями, десятками, одиницями;
знає способи утворення трицифрового числа;
називає числа від 1 до 1000 в прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного;
називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 1000;
розрізняє одноцифрові, двоцифрові і трицифрові числа;
читає і записує трицифрові числа;
записує трицифрове число у вигляді суми розрядних доданків;
розуміє значення цифри залежно від її позиції (місця) у записі трицифрового числа;
визначає у числі розряди сотень, десятків, одиниць;
визначає загальну кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі;
порівнює, додає і віднімає розрядні числа;
порівнює числа в межах тисячі.