Нерівності зі змінною

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Нерівності зі змінною
Нерівність зі змінною.
Знаходження розв’язків нерівності зі змінною способом добору.
Учень/учениця:
розрізняє числові нерівності та нерівності зі змінною;
знаходить розв’язки нерівності зі змінною способом добору із кількох запропонованих.