Додаткові теми

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Додаткові теми
Способи раціональних обчислень (множення і ділення на 5, 50; множення і ділення на 25; множення на 9, 99; множення на 11).
Ознаки подільності на 2 та 5. Ознака подільності на 10.
Розв’язування рівнянь, в яких права частина або один з компонентів поданий числовим виразом.
Розв’язування рівнянь, в яких один з компонентів поданий виразом зі змінною.
Розв’язування нерівностей зі змінною.
Складені задачі, що містять збільшення або зменшення числа на/у кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.
Складені задачі з буквеними даними.
Розв’язування складених сюжетних задач алгебраїчним методом.
Нестандартні задачі. «Магічні фігури». Математичні ребуси. Стовпчикові та кругові діаграми.