Частини

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Частини
Частини числа: утворення і запис. Дріб з чисельником 1.
Порівняння дробів із чисельником 1.
Знаходження частини від числа.
Знаходження числа за величиною його частини.
Учень/учениця:
розуміє утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них;
визначає кількість рівних частин у цілому;
розуміє поняття чисельник дробу і знаменник дробу;
читає і записує частини цілого у вигляді дробу з чисельником 1;
порівнює дроби з чисельником 1 за допомогою засобів наочності;
знаходить частину від числа та число за величиною його частини.