Загальні прийоми розв’язування задач

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні прийоми розв’язування задач
Аналіз задачі.
Допоміжна модель задачі: рисунок, короткий запис, схема.
Розв’язання задачі.
Розв’язок.
Відповідь на запитання задачі.
Учень/учениця:
виконує аналіз змісту задачі – виділяє умову й запитання, числові дані й шукане, про кого або про що йдеться в умові задачі, ситуацію, яка описується; визначає слова-ознаки окремих відношень;
моделює під керівництвом учителя описану в задачі ситуацію у вигляді короткого запису і/або за допомогою схем, рисунків;
обґрунтовує усно дію, за допомогою якої розв’язується проста задача;
здійснює аналітичні міркування пошуку розв’язання складеної задачі;
складає схему міркування пошуку розв’язання складеної задачі («дерево» міркувань);
виділяє у складеній задачі прості, визначає порядок їх розв’язування;
складає усно план розв’язування задачі;
записує розв’язання задачі арифметичними діями з поясненням, виразом;
записує повну відповідь на запитання задачі; складає усно задачі за рисунком, схемою, виразом.