Відношення кратного порівняння

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Відношення кратного порівняння
Збільшення та зменшення числа в кілька разів.
Кратне порівняння чисел.
Учень/учениця:
розуміє сутність відношення «більше в...разів », «менше в...разів»;
збільшує та зменшує число у задану кількість разів;
обчислює, у скільки разів одне число більше або менше за інше.