Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1-й клас

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1-й клас
Величини. Одиниці вимірювання величин.
Розв’язування практично-зорієнтованих задач.
Учень/учениця:
знає якими одиницями вимірюється довжина (сантиметр, дециметр, метр) і співвідношення між ними та їх скорочене позначення (см, дм, м);
знає якими одиницями вимірюється маса (кілограм); місткість (літр) та їх скорочене позначення (кг; л);
знає якими одиницями вимірюється час (година, доба, тиждень) та скорочене позначення години (год);
знає, що одиницями вартості є гривня і копійка, знає співвідношення між ними та їх скорочене позначення (грн, к.);
розрізняє поняття «монета» і «копійка»;
використовує знання про вивчені величини при розв’язуванні практично-зорієнтованих задач.