Розв’язування складених задач

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Розв’язування складених задач
Задачі на 2-3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів.
Розв’язування задач різними способами.
Учень/учениця:
знає порядок роботи над складеною задачею;
розв’язує складені задачі на 2-3 дії, які є комбінаціями простих задач вивчених видів;
розв’язує задачу різними способами, якщо це можливо.