Правила знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Правила знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення
Знаходження невідомих множника, діленого, дільника.
Учень/учениця:
застосовує в обчисленнях правила знаходження невідомих множника, діленого, дільника.