Поняття складеної задачі

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Поняття складеної задачі
Задачі із зайвими числовими даними або з недостачею даних.
Дві послідовні прості задачі, що пов’язані за змістом.
Задачі з двома запитаннями.
Ознайомлення зі складеною задачею як такою, яку не можна розв’язати однією арифметичною дією.
Учень/учениця:
розрізняє просту і складену задачу;
обирає числові дані, достатні для знаходження відповіді на запитання задачі;
розуміє, що для відповіді на запитання задачі може бракувати числових даних;
розуміє, що не на кожне запитання задачі можна відповісти, виконавши одну арифметичну дію.