Числові вирази: добуток та частка

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Числові вирази: добуток та частка
Запис і читання числових виразів, які містять знаки дій множення або ділення.
Порівняння числових виразів.
Учень/учениця:
читає і записує числові вирази, в яких два числа поєднані знаком дії множення, ділення;
обчислює значення числових виразів, що містять дію множення та ділення;
порівнює числові вирази.