Маса

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Маса
Одиниця вимірювання маси – центнер. Співвідношення між одиницями вимірювання маси: центнером і кілограмом.
Учень/учениця:
знає, якими одиницями вимірюється маси (кілограм, центнер) та скорочене позначення (кг, ц);
розуміє, які одиниці вимірювання величини доцільно використовувати в конкретному випадку;
використовує знання про масу тіл та одиниці її вимірювання (ц, кг) при розв’язуванні практично-зорієнтованих задач.