Додаткові теми

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Додаткові теми
Раціональні способи додавання і віднімання (порозрядне додавання кількох чисел, прийом округлення кількох доданків).
Залежність результату множення і ділення від зміни одного з компонентів при сталому іншому.
Задачі на збільшення та зменшення числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі.
Складання та розв’язування обернених задач до складених.
Нестандартні задачі.
«Магічні фігури». Математичні ребуси.
Задачі на конструювання геометричних фігур.
Стовпчикові та кругові діаграми.