Числові вирази без дужок і з дужками

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Числові вирази, в тому числі, й ті, які містять дужки
Порядок виконання дій у числових виразах без дужок і з дужками.
Читання та запис числових виразів, що містять дії одного або різних ступенів без дужок і з дужками; обчислення їх значень.
Учень/учениця:
розуміє призначення дужок у числових виразах;
записує числові вирази з дужками;
застосовує правило порядку виконання дій у числових виразах без дужок і з дужками;
обчислює значення числових виразів (з дужками та без них) на 2 - 3 дії одного або різних ступенів.