Час

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Час
Одиниці вимірювання часу.
Місяць, рік. Хвилина. Визначення часу за годинником.
Співвідношення між одиницями часу.
Учень/учениця:
знає якими одиницями вимірюється час (рік, місяць, доба, година, хвилина) та скорочене позначення години і хвилини (год, хв);
знає співвідношення між добою і місяцем, місяцем і роком; годиною і хвилиною;
визначає час за годинником з точністю до 5-ти хвилин;
використовує знання про час та одиниці його вимірювання при розв’язуванні практично-зорієнтованих задач.