Арифметичні дії множення і ділення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Арифметичні дії множення і ділення
Сутність дії множення.
Сутність дії ділення. Ділення на вміщення і ділення на рівні частини.
Знаки арифметичних дій множення і ділення.
Назви компонентів та результатів дій множення і ділення.
Переставний закон множення.
Взаємозв’язок між множенням і діленням.
Властивості множення і ділення на 1, 10; множення на нуль, нуля на число; ділення нуля на число.
Неможливість ділення на нуль.
Ділення числа на рівне йому число.
Учень/учениця:
розуміє множення як дію додавання однакових доданків;
розуміє ділення як дію, обернену до множення;
розрізняє ділення на вміщення і ділення на рівні частини;
замінює суму однакових доданків добутком, добуток – сумою однакових доданків;
знає назви компонентів та результатів дій множення і ділення;
знає властивості дій множення і ділення на 1, 10, множення на нуль, нуля на число, ділення нуля на число, ділення числа на рівне йому число;
розуміє, що ділення на 0 неможливе;
застосовує взаємозв’язок між діями множення і ділення в обчисленнях;
застосовує в обчисленнях переставний закон множення.