Загальні прийоми розв’язування задачі

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Загальні прийоми розв’язування задач:
ознайомлення з текстом задачі, виділення в ньому умови та запитання, числових даних і шуканого, об’єкту (об’єктів) задачі; моделювання описаної ситуації за допомогою малюнків, схем, короткого запису;
обґрунтування вибору арифметичної дії для розв’язування задачі; запис розв’язання, формулювання та запис відповіді на запитання задачі.
Учень/учениця:
читає задачу;
виділяє умову і запитання, про кого або про що йдеться в задачі, числові дані й шукане;
обґрунтовує вибір арифметичної дії для розв’язування задачі;
записує розв’язання задачі дією із зазначенням найменування результату, коротку відповідь;
формулює (усно) повну відповідь на запитання задачі.