Відношення різницевого порівняння

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Відношення різницевого порівняння
Збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Різницеве порівняння чисел.
Учень/учениця:
знаходить число за даним відношенням «більше на...», «менше на...»;
знаходить, на скільки одне число більше або менше за інше.