Вартість

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Вартість
Одиниці вартості – копійка, гривня.
Співвідношення між одиницями вартості.
Учень/учениця:
знає, що товари мають вартість, виражену грошовими одиницями;
знає, що одиницями вартості є гривня, копійка, їх скорочене позначення (грн, к.) та співвідношення між ними;
виконує найпростіші розрахунки з використанням монет і купюр;
використовує знання про вивчені величини при розв’язуванні практично-зорієнтованих задач;
розрізняє поняття «монета» і «копійка».