Усна та письмова нумерація у межах 100

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Усна та письмова нумерація у межах 100
Усна і письмова нумерація чисел 11–20; 21-100.
Назви та послідовність чисел від 1 до 100.
Читання й запис чисел від 1 до 100.
Розряд десятків. Розряд одиниць. Розрядний склад числа.
Одноцифрові та двоцифрові числа.
Порівняння чисел у межах 100.
Учень/учениця:
утворює числа 11-100 з десятків та одиниць при виконанні практичних вправ (з використанням паличок, намистинок тощо);
знає назви чисел 11-100;
називає числа від 11 до 100 в прямому і зворотному порядку від будь-якого числа до вказаного;
називає попереднє і наступне число до будь-якого числа в межах 100;
утворює двоцифрове число додаванням числа 1 до попереднього числа, відніманням числа 1 від наступного числа;
читає і записує числа від 1 до 100;
розуміє, що одна і та ж цифра у записі двоцифрового числа набуває різних значень залежно від своєї позиції;
визначає кількість десятків і кількість одиниць у двоцифровому числі;
записує двоцифрове число у вигляді суми розрядних доданків;
розрізняє одноцифрові і двоцифрові числа;
порівнює числа в межах 100.