Табличне додавання й віднімання в межах 10

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Табличне додавання й віднімання в межах 10
Додавання й віднімання чисел 1- 10.
Додавання і віднімання числа частинами.
Переставний закон додавання.
Взаємозв’язок додавання і віднімання.
Таблиці додавання чисел в межах 10.
Таблиці віднімання в межах 10.
Учень/учениця:
виконує арифметичні дії додавання та віднімання чисел на основі знання складу числа, порядку слідування чисел у натуральному ряді, переставного закону додавання, взаємозв’язку дій додавання і віднімання;
застосовує прийом додавання і віднімання чисел частинами;
володіє обчислювальною навичкою табличного додавання і віднімання чисел у межах 10;
передбачає результат додавання і віднімання ( до виконання обчислень) , розуміючи, що при додаванні натуральних чисел дістанемо більше число, а при відніманні – менше.