Просторові відношення

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Просторові відношення
Розміщення об’єктів на площині та в просторі: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між; під, над, на; попереду, позаду, поруч.
Учень/учениця:
розпізнає розміщення об’єктів у просторі (класній кімнаті, на подвір’ї тощо), на площині (на аркуші паперу, на стільниці парти, робочому столі тощо);
розміщує об’єкти у просторі і на площині: вгорі, внизу, по центру; ліворуч, праворуч, між ; під, над, на; попереду, позаду, поруч;
Напрямки руху об’єктів: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору.
встановлює відношення порядку розміщення об’єктів на площині та в просторі (лівіше, правіше, вище, нижче тощо)
переміщує об’єкти в заданих напрямках: справа наліво, зліва направо, зверху вниз, знизу вгору;
вживає у мовленні відповідні терміни.