Поняття «задача»

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Поняття «задача»
Поняття задачі.
Структурні елементи задачі.
Зв'язок умови і запитання.
Учень/учениця:
знає структурні елементи задачі – умова і запитання; числові дані та шукане;
розуміє, що в умові задачі містяться числові дані, а запитання вказує на шукане;
визначає числові дані, необхідні і достатні для відповіді на запитання задачі;
робить висновок про те, чи описана ситуація є задачею.