Ознаки предметів

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

Ознаки предметів
Ознаки об’єктів навколишнього світу. Спільні та відмінні ознаки.
Об’єднання об’єктів навколишнього світу у групу за спільною ознакою.
Розбиття групи об’єктів навколишнього світу на підгрупи за спільною ознакою.

Учень/учениця:
називає ознаки об’єктів навколишнього світу: форма, розмір, колір тощо;
розпізнає об’єкти навколишнього світу за розміром, формою, призначенням, кольором тощо;
визначає спільні та відмінні ознаки об’єктів навколишнього світу;
порівнює об’єкти навколишнього світу за вказаними ознаками;
об’єднує об’єкти навколишнього світу в групу за спільною ознакою;
розбиває групу об’єктів навколишнього світу на підгрупи за спільною ознакою.