Ознаки, пов’язані із поняттям величини

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Ознаки, пов’язані із поняттям величини
Співставлення об’єктів навколишнього світу за розміром, довжиною, масою тощо.
Учень/учениця:
зіставляє об’єкти навколишнього світу: за розміром (більший, ніж; менший, ніж; однакові за розміром); за довжиною (коротший ніж; довший за; однакові за довжиною); за масою (важчий, легший) та ін.;
впорядковує об’єкти навколишнього світу за розміром, довжиною, висотою, товщиною, масою тощо.