Натуральні числа 1–10. Цифра 0

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Натуральні числа 1–10. Цифра 0
Число як спільна властивість груп об’єктів з однаковою кількістю елементів.
Утворення числа способом прилічування і відлічування одиниці.
Позначення числа цифрою.
Числова послідовність від 1 до 10. Числовий промінь.
Місце числа у ряді чисел від 1 до 10. Попереднє і наступне число.
Співвідношення між числом і кількістю елементів у групі та навпаки – кількістю елементів групи і числом.
Склад чисел 2 –10.
Порівняння чисел. Знаки <,> , =
Учень/учениця:
утворює число прилічуванням одиниці до попереднього і відлічуванням одиниці від наступного до нього числа;
позначає число відповідною цифрою;
вміє писати цифри у зошитах у клітинку;
вміє лічити від 1 до 10 в прямому та зворотному порядку;
відтворює послідовність числа у заданих межах у прямому і зворотному порядку;
називає попереднє і наступне число до даного;
встановлює відповідність між числом та кількістю елементів в групі;
встановлює відповідність кількості елементів в групі певному числу;
знає склад чисел від 2 до 10;
порівнює числа в межах 10;
записує результат порівняння за допомогою відповідних знаків.