Лічба

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Лічба
Назви чисел у межах 10. Цифри
Група об’єктів навколишнього світу, що мають спільну ознаку.
Встановлення кількості елементів у групі – кількісна лічба.
Правила лічби.
Порядкова лічба. Порядкові відношення.
Порівняння груп об’єктів за кількістю елементів.
Практичні дії із групами об’єктів – об’єднання, вилучення. Визначення кількості елементів групи після об’єднання; вилучення.
Учень/учениця:
знає назви чисел у межах 10;
визначає кількість елементів у групі;
співвідносить її з відповідним числом;
впізнає цифри, якими позначаються відповідні числа;
називає числа в прямому і зворотному порядку у межах 10;
лічить за правилами лічби об’єкти навколишнього світу (розташовані послідовно, по колу, хаотично);
відповідає на запитання: «Скільки елементів в групі?» і «Котрим за порядком є певний елемент групи у заданому напрямку лічби?» у процесі виконання практичних вправ;
визначає порядкові відношення – розташування об’єктів, чисел відносно вказаного («стоїть перед», «стоїть після», «стоїть між»; «попереду», «позаду»);
порівнює групи об’єктів за кількістю у них елементів способом утворення пар;
визначає кількість елементів у групі після: об’єднання груп об’єктів за спільною ознакою; вилучення із групи об’єктів частини елементів, що характеризуються певною ознакою.