Геометричні фігури

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Геометричні фігури
Просторові фігури: куб, куля, піраміда, циліндр, конус.
Точка, пряма, крива, відрізок, промінь, кут, ламана (замкнена, незамкнена), многокутник (трикутник, чотирикутник, п’ятикутник, шестикутник тощо), круг.

Учень/учениця:
розрізняє геометричні фігури – куб, кулю, піраміду, конус, циліндр; пряму, криву, відрізок, промінь, кут, ламану; многокутники;
впізнає в оточуючих предметах відомі геометричні фігури;
зображує точку, відрізок, пряму, криву, ламану;
моделює лінії (прямі, криві та ламані) з підручного матеріалу (шнурків, олівців, паличок, тощо).