Довжина

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Довжина
Одиниці вимірювання довжини – сантиметр, дециметр, метр.
Вимірювання довжин відрізків. Запис результатів вимірювання довжини відрізка. Порівняння довжин відрізків.
Побудова відрізків заданої довжини.
Учень/учениця:
порівнює довжини відрізків або смужок паперу «на око», накладанням або за допомогою різних мірок;
знає, якими одиницями вимірюється довжина (сантиметр, дециметр, метр), їх скорочене позначення та співвідношення між ними;
розуміє, які одиниці вимірювання довжини доцільно використовувати в конкретному випадку;
вимірює довжину предметів або відрізків;
записує результати вимірювання із використанням різних одиниць (см, дм, м);
будує відрізок заданої довжини.