Додаткові теми

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Додаткові теми
Задачі з логічним навантаженням. Подвійні числові нерівності.
Істинні та хибні числові рівності й нерівності.
Залежність результатів арифметичної дії додавання та віднімання від зміни одного з компонентів при сталому іншому.
Порівняння значень числових виразів на основі залежності результату арифметичної дії від зміни одного з компонентів.
Буквена символіка (запис переставного закону додавання, взаємозв’язку між діями додавання і віднімання, властивостей арифметичних дій тощо).
Позначення точок і відрізків буквами.
Перетворення іменованих чисел.
Обернена задача.
Задачі на конструювання геометричних фігур.