Десяток

Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Десяток
Лічильна одиниця – десяток, її утворення.
Лічба десятками.
Поняття розряду.
Розрядні числа.
Порівняння, додавання і віднімання розрядних чисел – десятків.
Учень/учениця:
знає назви розрядних чисел;
розуміє десяток як лічильну одиницю;
лічить десятками в межах 100;
порівнює, додає і віднімає розрядні числа - десятки.